Polski

W okresie od zamówienia do instalacji poznaliśmy firmę Gostol TST jako firmę o wysokim profesjonalizmie, która informowała nas odpowiednio o postępie na każdym etapie . Od testów odbiorczych w fabryce , poprzez dostawę, instalacje i odbiór ostateczny, wszytko było wykonywane zgodnie z zaplanowanymi datami i bez opóźnień.

Ime in priimek: 
Research and Production Centre “SPRINGS”
Naziv: 
LLC