Polski

Inżynierowie sprzedaży z Gostol TST zaoferowali nam wirnik rzutowy do śrutowania z nowymi kołami IR. Ponieważ był to nowy typ kół, więc wyjaśniono nam, że zwiększą one wydajność, zmniejszą czas przezbrojenia i ułatwią konserwację, zmniejszą zużycie i posiadają inne korzyści, co przekonało nas do zainstalowania kół IR Gostol w nowej maszynie. Nowe koła działają dobrze, osiagamy dobre wyniki śrutowania i teraz już wiemy, że to była dobra decyzja. Jesteśmy również bardzo zadowoleni z konserwacji i wymiany części szybko się zużywających, co jest proste i szybkie. Możemy to zrobić sami , a to oszczędza czas i pieniądze.

Ime in priimek: 
Andrew Russell
Naziv: 
Civmec Construction ˛Engineering Pty Ltd