Slovenian

Od časa naročila pa do montaže smo spoznali Gostol TST za zelo profesionalno podjetje. Redno so naš obveščali o fazah in napredku izdelave. Od testiranja v proizvodnji, dobave, montaže in končnega prevzema ni prihajalo do zamud in je celoten proces potekal znotraj dogovorjenega roka.

 

Ime in priimek: 
Research and Production Centre “SPRINGS”
Naziv: 
LLC